Finanse

Język obcy dla zajmujących się finansami

Dokonywane codziennie operacje finansowe przekraczają granice państw

W czasach postępującej globalizacji można mówić o światowym rynku finansowym. Jego wpływ na nasze życie jest ogromny: poza mobilizacją kapitału, minimalizacją ryzyka i zapewnianiem zbywalności towaru rola rynku finansowego wykracza poza kwestie pieniężne, formując stosunki między ludźmi. Każdy z nas jest uczestnikiem globalnego rynku. Aby sprawnie w nim funkcjonować, należy pokonywać przeszkody, takie jak na przykład bariera komunikacyjna. Umożliwia to kurs języka obcego o specjalizacji finansowej.

Podążaj z duchem czasu

Finanse obecne są w każdej dziedzinie życia. Każda firma ma własny dział finansowy albo korzysta z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Popyt na usługi ekonomistów zawsze jest wysoki. Finansiści mogą również znaleźć zatrudnienie w bankach. W dzisiejszych czasach, kiedy transakcje nie ograniczają się do terytorium jednego kraju, a przelewy mogą dotrzeć do każdego miejsca na świecie, osoby zajmujące się finansami mają do wyboru szerokie grono potencjalnych pracodawców. Jednak aby mieć realne szanse na rynku zatrudnienia, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Trzeba iść z duchem czasu, czego nieodłączną częścią jest władanie językami obcymi. Nasz kurs sprofilowany pod kątem nauki słów i wyrażeń związanych z finansami, zapewni Ci niezbędne merytoryczne przygotowanie.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

W kursie języka obcego o specjalizacji „finanse” może wziąć udział każda osoba, która wiąże swój obecny lub przyszły zawód z finansami, ekonomią, analizą rynku… Oto kilka przykładowych profesji, których wykonawcy mogą skorzystać z naszego kursu:

– bankier,

– pracownik działu finansowego,

– doradca podatkowy,

– biegły rewident,

– agent firmy inwestycyjnej,

– makler giełdowy,

– agent ubezpieczeniowy.

Nauka języka obcego o specjalizacji finanse otworzy przed Tobą nowe ścieżki kariery i pozwoli na dalszy rozwój zawodowy.

Na naszych zajęciach poznasz specyficzną dla języka finansów terminologię, w tym fachowe nazewnictwo odnoszące się do instytucji finansowych. Warto pamiętać, że często brak dokładnego polskiego odpowiednika danej nazwy, dlatego na zajęciach zwrócimy również uwagę na podstawowe różnice pomiędzy systemami ekonomicznymi poszczególnych państw, aby zrozumieć genezę tych odmienności.

Czego się nauczysz?

Co wyróżnia nasz kurs?

Przede wszystkim jesteśmy profesjonalistami w swoich fachu i na rynku działamy już od 30 lat. Oprócz szkoły językowej działamy także jako biuro tłumaczeń, dlatego łączymy wiedzę w zakresie edukacji lingwistycznej z długoletnią praktyką pracy nad przekładem tekstów specjalistycznych. Dzielimy się z Uczestnikami kursu własnymi doświadczeniami zawodowymi i radzimy, jak rozwiązywać najczęściej napotykane w pracy z językiem problemy. Łączymy innowacyjne metody nauki z życzliwym podejściem do Klienta!

Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy
0