Zdobądź Certyfikat

Udokumentuj swoją wiedzę

Dlaczego warto posiadać certyfikat językowy?

Certyfikat językowy stanowi udokumentowanie naszych umiejętności językowych, zaświadcza o uzyskanych kwalifikacjach i jest powszechnie akceptowanym potwierdzeniem posiadanej wiedzy. Z pewnością warto mieć go w swoim CV. Jednak certyfikat przydaje się nie tylko na gruncie zawodowym.

W jakich sytuacjach przyda Ci się certyfikat znajomości języków obcych?

Uzyskanie certyfikatu poświadczającego nabyte umiejętności językowe może okazać się przydatne w wielu momentach życia. Oto kilka przykładowych sytuacji życiowych, w których warto posiadać certyfikat językowy:

– studia,

– rozwój kariery,

– staranie się o pracę za granicą,

– samorealizacja i zwiększenie pewności siebie.

Na studiach certyfikat językowy może stanowić podstawę do zwolnienia z pewnych egzaminów, co jest sporym odciążeniem podczas sesji. Być może warto przesunąć naukę języków obcych na mniej stresujący okres i uzyskać eksternistyczne zaświadczenie dotyczące znajomości języka?

Taki certyfikat stanowi również cenną informację dla ewentualnego przyszłego pracodawcy. Poświadcza umiejętności językowe kandydata na pracownika, przez co nie trzeba go dodatkowo sprawdzać na rozmowie kwalifikacyjnej w tym zakresie.

Praca za granicą to wyzwanie, do którego należy dobrze się przygotować. Zdanie egzaminu językowego i otrzymanie certyfikatu podniosą pewność siebie i zwiększą konkurencyjność na zagranicznym rynku zatrudnienia. Korzystniejsze oferty pracy staną otworem przed kimś, kto zna język danego kraju.

Podnoszenie swoich kwalifikacji językowych to także element samorozwoju. Zawsze warto dążyć do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości.

Oprócz kursów językowych przeprowadzamy również egzaminy zakończone uzyskaniem certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka obcego na danym poziomie. Oferujemy testy we wszystkich stopniach trudności sklasyfikowanych przez Radę Europy.

Jakie certyfikaty językowe oferujemy?

Sześciostopniowa skala CEFR

 

CEFR (z ang. Common European Framework of Reference for Languages) to Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, czasem opisywany też polskim skrótem ESOKJ. Jest to wprowadzona przez Radę Europy skala określająca stopień znajomości języka obcego w mówieniu, pisaniu, czytaniu oraz słuchaniu.

Przyjęta skala posiada sześć stopni. Są to:

A1 – początkowy/początkujący,

A2 – podstawowy/przed średniozaawansowanym,

B1 – niższy średniozaawansowany,

B2 – wyższy średniozaawansowany,

C1 – zaawansowany,

C2 – biegły/profesjonalny.

Każdy poziom znajomości języka posiada przypisany zakres umiejętności, jakimi powinna wykazywać się osoba posługująca się językiem obcym w określonym w certyfikacie stopniu.

 

Poziom A1

Osoba będąca na poziomie A1 potrafi używać zwrotów potocznych oraz rozumie wyrażenia opisujące sprawy życia codziennego. Umie prowadzić prostą konwersację, polegającą na przykład na przedstawieniu siebie i innych, spytaniu o imię, miejsce zamieszkania czy posiadane rzeczy. Rozmówca musi jednak być pomocny oraz mówić powoli i zrozumiale.

 

 

Poziom A2

Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie A2 jest w stanie rozmawiać na tematy niewybiegające poza te znane i typowe. Rozumie wypowiedzi opisujące pracę, życie codzienne czy otoczenie rozmówcy. Radzi sobie w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, jednak wymiana informacji musi być prosta i bezpośrednia.

 

 

Poziom B1

Osoba, która zna język obcy na poziomie B1 rozumie główne wątki standardowych wypowiedzi, o ile dotyczą tematów jej znanych, na przykład związanych z jej życiem codziennym bądź pracą. Sama także potrafi tworzyć wypowiedzi spójne, zarówno ustne, jak i pisemne; opisywać swoje plany i doświadczenia, a także podawać uzasadnienia.

 

 

Poziom B2

Osoba znająca język obcy na poziomie B2 rozumie przekaz zawarty nie tylko w wypowiedziach konkretnych, ale także abstrakcyjnych w danym języku. Dobrze radzi sobie z tekstami dotyczącymi technicznych kwestii z zakresu jej specjalności. Potrafi także dyskutować z dowolnym rodzimym użytkownikiem danego języka, uzasadniając swoje stanowisko. Rozmowa jest płynna, nawet bez wysiłku ze strony native speakera.

 

 

Poziom C1

Osoba będąca na poziomie C1 rozumie teksty długie i skomplikowane, dostrzegając ich sens pośredni. Wypowiada się płynnie i spontanicznie, używając właściwych zwrotów. Nie sprawiają jej trudności kontakty towarzyskie, społeczne, zawodowe czy edukacyjne. Buduje zdania, sprawnie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

 

 

Poziom C2

Osoba biegła w języku obcym w stopniu C2 rozumie praktycznie każdą wypowiedź i tekst w danym języku, niezależnie od długości i zawiłości. Potrafi takie mówione czy pisane źródła streścić, zachowując ich sens poprzez odtworzenie zawartych w nich tez i wyjaśnień. Porozumiewa się płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, zwracając uwagę na subtelne różnice znaczeniowe wypowiedzi.

 

Powszechnie przyjmuje się, że poszczególne stopnie CEFR odpowiadają egzaminom Cambridge English w następujący sposób:

A1 = YLE Movers

A2 = Key (KET) oraz YLE Flyers

B1 = Preliminary (PET)

B2 = First (FCE)

C1 = Advanced (CAE)

C2 = Proficiency (CPE).

Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy
0